Uppsökande team-ensamkommande

Främjande eller förebyggande

Ensamkommande barn och unga i vården

Ensamkommande barn och unga har ofta traumatiska upplevelser med sig och riskerar psykisk ohälsa. Därför är det viktigt att dessa barn och unga får vård på rätt nivå. Ett projekt pågår nu för att stötta barnen i att hitta rätt i vården och lära sig mer om egenvård. Det övergripande målet är att förebygga psykisk ohälsa och underlätta integration.

Hur går arbetet till?

I hela länet finns team av uppsökande hälsoinformatörer/hälsokommunikatörer och barnmorskor. Satsningen finansieras av särskilda statliga medel. Fyra hälsokommunikatörer ansvarar geografiskt för varsin länsdel – Västra Gästrikland, Gävle, Södra Hälsingland och Norra Hälsingland. De är placerade på varsin ungdomsmottagning och arbetar i team tillsammans med barnmorskor. De åker ut till alla boenden i länet och pratar om hälso- och sjukvårdens organisation, egenvård, kost- motion- och sömnvanor och sex och samlevnad. Teamen hjälper också unga som är i behov av vård att hitta rätt i vården.

Vad händer nu?

En utvärdering av projektets resultat ska göras efter året. Därefter kan ställning tas till en eventuell fortsättning.

Hjälpte informationen på sidan dig?