Barn- och ungdomspsykiatri

Ett gott samarbete mellan primärvården och psykiatrin är nödvändigt för att personer med psykisk ohälsa ska få insatser utifrån behov istället för utifrån organisatoriska gränser.

Regioner har organiserat samarbetet och ansvarsfördelningen på olika sätt, här ser du hur det ser ut för barn och unga.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?