Primärvårdens arbete med psykisk ohälsa

SKR bjuder in till webbinarier om evidensbaserade metoder för vård vid psykisk ohälsa i primärvården.

1 april 2020: Samarbetsvård psykisk hälsa i Region Dalarna

Samarbetsvård psykisk hälsa (collaborative care) är en arbetsmetod för vård vid depression och ångestsyndrom. Arbetsmetoden kännetecknas av personcentrerad vård med individuella vårdplaner, införande av den nya rollen vårdsamordnare psykisk hälsa (care manager), teambaserat arbetssätt, tydliga vårdförlopp, uppföljning av behandlingsresultat (läkemedel resp psykologisk behandling) samt ett strukturerat samarbete mellan primärvård och psykiatri (ny form av konsultationspsykiatri)

Vi får lyssna till företrädare för primärvården i Region Dalarna som på ett pedagogiskt sätt beskriver hur man implementerat metoden under 2018-2019 och resultatet av den första utvärderingen efter 600 behandlade patienter.

Samarbetsvård psykisk hälsa i Region Dalarna 1 april 2020

29 april 2020: Vårdsamordnare i Västra Götalandsregionen

Vårdsamordnare för psykisk hälsa är en relativt ny roll i Sverige och en viktig del i ett personcentrerat och teambaserat arbetssätt för vård vid depression och ångestsyndrom. Den är också navet i arbetsmodellen Samarbetsvård psykisk hälsa (collaborative care) som också kännetecknas av tydliga vårdförlopp, uppföljning av behandlingsresultat och strukturerat samarbete mellan primärvård och psykiatri.

Vi får lyssna till Cecilia Björkelund, professor i allmänmedicin, Christina Möller, regionutvecklare i Västra Götalandsregionen, Irene Svenningsson, fil dr, distriktssköterska och medarbetare som på ett pedagogiskt sätt beskriver hur Västra Götalandsregionen i samarbete med Institutionen för Allmänmedicin vid Göteborgs Universitet implementerat vårdsamordnare under 2016-2019. Resultatet av de forskningsstudier man genomfört kommer också att redovisas.

Vårdsamordnare i Västra Götalandsregionen 29 april 2020

Hjälpte informationen på sidan dig?