Tillsammans förbättrar vi primärvårdens arbete med psykisk ohälsa

Regeringen och SKL bedömer att det fortsatt finns ett stort behov av att vidga satsningen inom psykiatri och psykisk hälsa och fortsätta skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området.

I samarbete med intresserade primärvårdsverksamheter utvecklar vi material och utbildningar som kan användas för kompetensutveckling inom området psykisk hälsa. Utbildningarna riktar sig till primärvårdspersonal men också till kommunal hälso- och sjukvårdspersonal.

Utbildningar

Syftet med satsningen är att sprida goda exempel inom de områden som rör primärvårdens arbete med psykisk hälsa.

Hjälpte informationen på sidan dig?