Tillsammans förbättrar vi primärvårdens arbete med psykisk ohälsa

Regeringen och SKL bedömer att det fortsatt finns ett stort behov av att vidga satsningen inom psykiatri och psykisk hälsa och fortsätta skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området.

I samarbete med intresserade primärvårdsverksamheter utvecklar vi material och utbildningar som kan användas för kompetensutveckling inom området psykisk hälsa. Utbildningarna riktar sig till primärvårdspersonal, men många av dem är också lämpliga för kommunal hälso- och sjukvårdspersonal.

Utbildningar under 2019

  • Samarbetsvård psykisk hälsa
    Under 2019 arrangerar SKL en utbildning i Samarbetsvård psykisk hälsa. Utbildningen vänder sig till hälsocentraler och specialistpsykiatri som tillsammans vill förbättra vården för personer med psykisk ohälsa ur ett primärvårdsperspektiv.

Utbildningar genomförda under 2018

Hjälpte informationen på sidan dig?