Primärvårdens arbete med psykisk ohälsa

Inspirationsdagar om Samarbetsvård psykisk hälsa och Vårdsamordnare

SKR bjuder in till inspirationsdagar tillsammans med Region Dalarna och Västra Götalandsregionen om deras arbete inom primärvård och psykisk hälsa.

Region Dalarna har under 2018-2020 implementerat Samarbetsvård psykisk hälsa (collaborative care) som är en arbetsmetod för vård vid depression och ångestsyndrom. Arbetsmetoden kännetecknas av personcentrerad vård med individuella vårdplaner, införande av den nya rollen vårdsamordnare psykisk hälsa (care manager), teambaserat arbetssätt, tydliga vårdförlopp, uppföljning av behandlingsresultat (läkemedel respektive psykologisk behandling) samt ett strukturerat samarbete mellan primärvård och psykiatri (ny form av konsultationspsykiatri).

Webbsändning 19 november: Samarbetsvård psykisk hälsa i region Dalarna

Västra Götalandsregionen har under flera års tid arbetat med ett breddinförande av Vårdsamordnare för psykisk hälsa. Det är en relativt ny roll i Sverige och en viktig del i ett personcentrerat och teambaserat arbetssätt för vård vid depression och ångestsyndrom. Den är också navet i arbetsmodellen Samarbetsvård psykisk hälsa (collaborative care) som också kännetecknas av tydliga vårdförlopp, uppföljning av behandlingsresultat och strukturerat samarbete mellan primärvård och psykiatri.

Webbsändning 24 november 2020: Vårdsamordnare i Västra Götalandsregionen

Hjälpte informationen på sidan dig?