Primärvårdens arbete med psykisk ohälsa

Inspirationsdagar om Vårdsamordnare och Samarbetsvård psykisk hälsa

Under hösten 2020 planerar SKR att bjuda in till inspirationsdagar tillsammans med Västra Götalandsregionen och Region Dalarna om deras arbete inom primärvård och psykisk hälsa.

Västra Götalandsregionen har under flera års tid arbetat med ett breddinförande av Vårdsamordnare för psykisk hälsa. Det är en relativt ny roll i Sverige och en viktig del i ett personcentrerat och teambaserat arbetssätt för vård vid depression och ångestsyndrom. Den är också navet i arbetsmodellen Samarbetsvård psykisk hälsa (collaborative care) som också kännetecknas av tydliga vårdförlopp, uppföljning av behandlingsresultat och strukturerat samarbete mellan primärvård och psykiatri.

Region Dalarna har under 2018-2019 implementerat Samarbetsvård psykisk hälsa (collaborative care) som är en arbetsmetod för vård vid depression och ångestsyndrom. Arbetsmetoden kännetecknas av personcentrerad vård med individuella vårdplaner, införande av den nya rollen vårdsamordnare psykisk hälsa (care manager), teambaserat arbetssätt, tydliga vårdförlopp, uppföljning av behandlingsresultat (läkemedel respektive psykologisk behandling) samt ett strukturerat samarbete mellan primärvård och psykiatri (ny form av konsultationspsykiatri).

 

Hjälpte informationen på sidan dig?