Tillsammans förbättrar vi primärvårdens arbete med psykisk ohälsa

Regeringen och SKL bedömer att det fortsatt finns ett stort behov av att vidga satsningen inom psykiatri och psykisk hälsa under 2018. Syftet är att fortsätta skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa.

I samarbete med intresserade primärvårdsverksamheter utvecklar vi material och utbildningar som kan användas för kompetensutveckling inom området psykisk hälsa. Utbildningarna riktar sig till primärvårdspersonal men också till kommunal hälso- och sjukvårdspersonal.

Utbildningar

Syftet med satsningen är att sprida goda exempel inom de områden som rör primärvårdens arbete med psykisk hälsa. Utbildningar inom följande områden erbjuds under våren 2018:

Vi utbildar utbildare

För att uppnå bästa spridningseffekt kommer utbildningarna att ske enligt konceptet ”utbilda utbildare”. Deltagarna får de kunskaper och verktyg som behövs för att sprida utbildningsmaterialet vidare till relevanta målgrupper inom sin egen organisation. Vi tillhandahåller film- och presentationsmaterial som deltagarna behöver för att sprida kunskaperna vidare på hemmaplan.

Plats

Utbildningarna kommer att ske i Stockholm

Kostnad

Respektive landsting/region står för deltagarens logi och resa

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 16 mars 2018 av Henrik Tunér Är du intresserad av att beställa material?