Till minne av Ing-Marie Wieselgren

Minnesord i Svenska Dagbladet 26 juli 2022: Samordnaren för psykisk hälsa vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Ing-Marie Wieselgren, Uppsala, har som tidigare meddelats avlidit i en ålder av 64 år.

Mitt i det snabba steget, på väg från en viktig diskussion om psykisk hälsa till en annan, rycktes Ing-Marie ifrån oss. Mitt i Visby, omgiven av Almedalsdeltagare och turister, blev hon brutalt attackerad och hennes liv gick inte att rädda. De närmaste förlorade en älskad anhörig och vän, Sverige förlorade en av sina starkaste röster för hur den psykiska hälsan behöver förbättras och SKR förlorade en kunnig och godhjärtad medarbetare och kollega.

Redan när Ing-Marie kom till SKR 2007 bidrog hon till att samla den kraft som finns i Sverige för att förbättra den psykiatriska vården. Åren innan hade hon arbetat som huvudsekreterare i den statliga utredningen Nationell psykiatrisamordning och hon tog med sig en hel del av det arbetet till SKR. Tillsammans med regioner och kommuner arbetade hon i över 15 år för att stärka utvecklingsarbetet, både det främjande arbetet för barn och ungdomar och den psykiatriska vården för unga och vuxna.

Ing-Marie såg hur allt fler människor sökte sig till sjukvården med psykisk ohälsa, samtidigt som samhället blev allt mer krävande. Inte minst fanns hennes engagemang i insikten om att samhället förändrats för barn och unga. Hon var en stark förespråkare för en ”förstalinjesvård” även för psykisk ohälsa, för att tidigt kunna fånga upp och sätta in rätt insatser. Ofta, och in i det sista, talade hon om vuxnas ansvar för att rusta barnen och om behovet att lyssna på och involvera de unga.

När Ing-Marie bestämde sig för att åstadkomma något blev det ofta verklighet. I början av 2019 tog hon initiativ till att SKR skulle vara navet för en ny nationell kraftsamling för psykisk hälsa. Hon jämförde satsningen med hur samhället ställt om i kampen mot den kroppsliga ohälsan i början av förra seklet. Nu behövdes det igen. Alla aktörer måste upp på banan samtidigt. Idag har fler än 550 organisationer, föreningar och privatpersoner anslutit sig. Alla i Ing-Maries anda.

Ing-Marie stod stadigt på samhällets mest utsattas sida, både i sitt uppdrag hos oss på SKR och i sitt kliniska arbete på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Efter årets Almedalsvecka skulle hon, som vanligt, ha arbetat ett par veckor som sommarvikarierande överläkare inom psykiatrin.

Ing-Maries förmåga att samla var enastående. Hon var alltid redo att hjälpa och stötta, alltid med stor värme och medmänsklighet. Vi kommer att behöva vara många för att ta vid där hon tvingades sluta. I saknaden och sorgen fortsätter vi i Ing-Maries bestämda steg.

SKR genom

  • Carola Gunnarsson, ställföreträdande ordförande
  • Peter Danielsson, tillträdande ordförande
  • Anders Henriksson, ledamot arbetsutskottet
  • Helene Odenjung, ledamot arbetsutskottet
  • Bengt Germundsson, ledamot arbetsutskottet
  • Katrin Stjernfeldt Jammeh, ledamot arbetsutskottet
  • Emil Broberg, ledamot arbetsutskottet
  • Staffan Isling, VD

Så minns vi Ing-Marie Wieselren

Tankar från Almedalen

Varje morgon sände Ing-Marie Wieselgren en hälsning till oss från Almedalen, den sista hälsningen fick vi den 6 juli 2022. Se filmerna här

Hjälpte informationen på sidan dig?