NECT – en metod för att upptäcka och hantera självstigma

NECT (Narrative Enhancement and Cognitive Therapy) är en utbildning för personer med egen erfarenhet i att lära sig att lägga märke till och handskas med självstigma.

Självstigma är vanligt bland personer med psykisk ohälsa och har ofta stor inverkan på möjligheterna att leva i samhället. Självstigma innebär att en person har börjat tro att stereotypa uppfattningar om psykisk sjukdom är sanna och stämmer på hen, till exempel att någon med schizofreni inte kan förbättras, arbeta eller uppleva en meningsfull tillvaro.

Information om NECT

Hjälpte informationen på sidan dig?