Hedersrelaterat våld och förtryck

Uppdrag Psykisk Hälsa har tagit på sig uppdraget att sammanställa och tillgängliggöra information om hedersrelaterat våld och förtryck (HRV). Vi arbetar nära SKR:s medlemmar och de enheter inom SKR som arbetar med frågan (t ex Kvinnofridssatsningen). Här finner du material, kontaktpersoner, relevanta arrangemang och länkar till information och verktyg.

Uppdrag Psykisk Hälsa har arbetat med utvecklingen av Vård- och insatsprogrammen för psykisk hälsa (VIP) som sammanställer kunskapsunderlag för både specialistpsykiatri, primärvård, socialtjänst och skola – och ökar förutsättningarna för likvärdiga insatser och helhetssyn. Under 2022 har www.vardochinsats.se bland annat uppdaterats med information om våld i nära relationer i syfte att tydliggöra kopplingen mellan våld och olika diagnoser/tillstånd och ge stöd till yrkespersoner i mötet med den som behöver hjälp.

Sidan innehåller korta användbara texter om ADHD, depression och ångestsyndrom, missbruk och beroende, schizofreni och liknande tillstånd samt självskadebeteende. Sökverktyget är utformat för att du ska kunna filtrera fram och hitta just den information som är praktiskt användbar för dig i din roll som yrkesperson och för den person och situation det gäller.

Sidan riktar sig till hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola men är öppen för alla. I och med uppdateringen har vardochinsats.se nu bland annat länkar till andra aktörer som ger övergripande information om HRV och våld i nära relationer. Några av dem finner du under “andra sidor” här nedan.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?