Barns utveckling – frisk-/riskfaktorer och effektiva insatser

En av samhällets viktiga uppgifter är att ge varje barn som föds goda förutsättningar för att få en bra uppväxt och att få utveckla de förmågor som krävs för att leva ett gott liv. Rätt form av tidiga och synkroniserade insatser från samhället kan i många fall förhindra framtida psykisk ohälsa.

Samhällets olika vardagsarenor har en viktig roll för att stödja barn och ungas utveckling. Tillgången till ett bra stöd gäller alla barn, oberoende av särskilda behov eller omständigheter. I många fall kan välfungerande vardagsarenor vara än viktigare för de som också har behov av särskilda insatser. Psykisk ohälsa bland barn och unga orsakar både ett betydande lidande för de individer som drabbas och stora kostnader för samhället i form av åtgärder och uteblivna intäkter för de som hamnar i ett utanförskap senare i livet.

Framgångsrika investeringar kan komplettera men får aldrig ersätta det generella utbudet. Ju fler riskfaktorer desto större risk för negativ utveckling.

Framgångsrika investeringar kan komplettera men får aldrig ersätta det generella utbudet. Ju fler riskfaktorer desto större risk för negativ utveckling. Att få bra resultat förutsätter tillgång till adekvata insatser som håller god kvalitet och barn som har omfattande problem behöver ofta stöd under hela uppväxten. Affischen Barns utveckling – frisk-/riskfaktorer och effektiva insatser är framtagen för att fungera som ett stöd i arbetet med psykisk hälsa hos barn och unga upp till 18 år samt vuxna över 18. Affischen visar friskfaktorer och riskfaktorer indelad i fyra nivåer och vilka insatser som krävs till respektive nivå och åldersgrupp.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?