Barns utveckling – frisk-/riskfaktorer och effektiva insatser

En av samhällets viktiga uppgifter är att ge varje barn som föds goda förutsättningar för att få en bra uppväxt. Det är även viktigt att barn får utveckla de förmågor som krävs för att leva ett gott liv. Rätt form av tidiga och synkroniserade insatser från samhället kan i många fall förhindra framtida psykisk ohälsa.

Samhällets olika vardagsarenor har en viktig roll för att stödja barn och ungas utveckling. Tillgången till ett bra stöd gäller alla barn, oberoende av särskilda behov eller omständigheter.

Uppdrag Psykisk Hälsa har tagit fram affischen Barns utveckling – frisk-/riskfaktorer och effektiva insatser för att den ska fungera som ett stöd i arbetet med psykisk hälsa hos barn och unga upp till 18 år samt vuxna över 18. Affischen visar på frisk- och riskfaktorer indelade i fyra nivåer och vilka insatser som krävs för respektive nivå- och åldersgrupp.

 

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?