Youmo- en webbplats med information om sex, hälsa och relationer

Främjande eller förebyggande

Youmo är en webbplats med information om sex, hälsa och relationer på lättläst svenska, dari, arabiska, somaliska och tigrinja. På webbplatsen berörs ämnen som hälsa, sex, relationer, rättigheter, jämställdhet, psykisk hälsa, sociala koder och möjligheten att få hjälp.

Youmo utvecklas kontinuerligt och vissa delar är redan färdiga.

Hjälpte informationen på sidan dig?