Webbutbildning i att leda grupper

Insatser vid lindrig till medelsvår psykisk ohälsa

Webbutbildningen syftar till att ge generell baskunskap i att leda grupper, för att ge stöd till enskilda i grupp utifrån ett identifierat behov, Kunskapen kan tillämpas i olika typer av gruppverksamheter. Förslag på målgrupper för utbildningen kan vara:

  • vårdpersonal som ska leda hälsoskola eller hälsostödsgrupper
  • personal som arbetar på boenden, HVB eller inom socialtjänsten och som ska arbeta med interventioner och stöd i gruppform
  • övrig personal som ska leda grupper med stöd till enskilda
  • personal med uppgift att utbilda i att leda grupper

Hjälpte informationen på sidan dig?