Webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck

Främjande eller förebyggande

Migrationsverket har med stöd från Länsstyrelsen Östergötland tagit fram en webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck.

I denna utbildning får du bland annat lära dig om mänskliga rättigheter, hedersbegreppet, hur många som berörs, familjestruktur, lagen om tvångs- och barnäktenskap, HBTQ och heder och om intellektuell funktionsnedsättning och heder.

Kursen är interaktiv och innehåller filmer och inspelade röstinslag. Du kan navigera mellan olika delar eller repetera ett avsnitt genom att använda dig av menyn. Hela kursen är inläst med speakerröst.

Som ett komplement till kursen har Länsstyrelsen Östergötland utbildningsfilmer som finns översatta till 10 språk: turkiska, sorani, somaliska, romani, kurdiska, franska, farsi, engelska, dari samt arabiska.

Länsstyrelsen har även material som du kan ladda ner eller beställa.

Hjälpte informationen på sidan dig?