Vad hela organisationen bör veta

Främjande eller förebyggande

Utbildningen ”Vad hela organisationen bör veta” är en del av programmet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända. Utbildningen ger dig smarta kommunikationsstrategier för att ge all personal verktyg för ett bättre möte med asylsökande och nyanlända.

Om denna utbildning
Utbildningen ger samlad kunskap om aktuella källor och tjänster för information om till exempel asyl- och etableringsprocessen, rätten till hälso- och sjukvård och om samhällsorienterande information riktad direkt till nyanlända.

Utbildningen inkluderar övningar och stödmaterial för hur information kan förpackas och spridas anpassat utifrån förkunskaper och behov hos målgruppen.

Materialet är framtaget för att stödja kursdeltagarna i arbetet med att förbereda och genomföra utbildningar för kollegor på hemmaplan. Materialet är fritt att använda för alla som vill utbilda inom ämnet.

Målgrupp för utbildningen
Alla organisationer och verksamheter vars personal kommer i kontakt med asylsökande och nyanlända.

Exempel på kunskapsförmedlare inom er organisation kan vara kommunikatörer, informatörer, samordnare för asyl- och nyanländafrågor, utvecklingsledare inom asyl- och nyanländafrågor eller medarbetare med uppgift att bevaka och förmedla kunskap om asylsökande och nyanlända inom er verksamhet eller enhet.

Hjälpte informationen på sidan dig?