Utbildning om Hälsoskola

Främjande eller förebyggandeInsatser vid lindrig till medelsvår psykisk ohälsa

Inom ramen för programmet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända genomfördes en utbildning i Hälsoskola den 13 september 2016.

 

Syftet var att presentera erfarenheter och resultat av konceptet Hälsoskola för nyanlända i Sverige, och ge råd och vägledning kring hur man etablerar och genomför Hälsoskola.

 

 

 

Föreläsare:

 

  • Solvig Ekblad, professor Karolinska Institutet
  • Maria Lerjerud, sjuksköterska, Oxelösund
  • Ann Hjärpe, distriktssköterska, region Kronoberg
  • Erica Ericsson, verksamhetschef, region Kronoberg

 

Hela utbildningen finns inspelad och dokumenterad, inklusive talarstöd i Powerpoint.

 

Om du vill ha kontakt med föreläsarna hittar du deras kontaktuppgifter i dokumentet ”Råd inför att starta Hälsoskola”.

Hjälpte informationen på sidan dig?