Utbildning om hälsa för personal på boenden för ensamkommande

Främjande eller förebyggande

Västerbottens läns landsting har hållit ett flertal mycket lyckade utbildningar för personal på boenden samt gode män som möter ensamkommande barn.

Utbildningarna har haft olika teman om hälsa. Exempelvis, kost, motion, trygghet, levnadsvanor, tobak, alkohol, droger, sexuell hälsa, psykisk hälsa, kris.

Innehåll från några utbildningar kan ses i det bifogade bildspelet.

Hjälpte informationen på sidan dig?