Utbildning Könsstympning av flickor och kvinnor

Främjande eller förebyggandeInsatser vid lindrig till medelsvår psykisk ohälsa

Könsstympning av flickor och kvinnor är en webbutbildning som i första hand vänder sig till dig som är sjuksköterska, barnmorska eller läkare och som dagligen möter flickor och kvinnor som har blivit eller riskerar att bli könsstympade. Utbildningen tar ca en timme och kan utföras i grupp såväl som enskilt.

Hjälpte informationen på sidan dig?