Uppsökande tandvård i Värmland

Främjande eller förebyggande

Folktandvården åker ut till Migrationsverkets större anläggningsboenden och informerar om asylsökandes rätt till tandvård. Folktandvården har kontakt med de ansvariga på boendet och ser till att det finns tandborstar, tandkräm och en informationsbroschyr på flera språk. Riktade informationsinsatser ska bedrivas fortlöpande.

Inom folktandvården i Värmland fördelar man om personalen för att svara mot behoven i de delar av landstinget som har många asylsökande. Landstinget har också stor hjälp av flera pensionerade tandläkare som går in och hjälper till.

Tre screeningteam från tandvården ska från och med 2016 bedriva uppsökande verksamhet på samtliga större anläggningsboenden för att göra en kontroll på alla barn. För de barn som har störst tandvårdsbehov ordnas en tid på närmaste folktandvårdsklinik på lämpligt sätt. En mobil profylaxverksamhet planeras att används för att sätta in förebyggande insatser för barn.

Landstinget tar nu fram riktlinjer för behandling av barn med stora tandvårdsbehov tillsammans med specialisttandläkare.

Hjälpte informationen på sidan dig?