Traumastödet – strukturerat stöd i grupp med fokus på trauma

Insatser vid lindrig till medelsvår psykisk ohälsa

Traumastödet är ett strukturerat stöd i grupp med fokus på trauma. Verktyget har efterfrågats av de som möter många personer i vården med ohälsa kopplat till svåra upplevelser.

Traumastödet har skapats som en utveckling av Hälsostöd som togs fram i samband med regeringens och Sveriges Kommuner och Regioners satsning ”Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända”.

Traumastödet har inspirerats av olika metoder för arbete med trauma men främst av metoden Teaching Recovery Techniques, (TrT) som ursprungligen togs fram av Children and War Foundation i Norge för barn som upplevt katastrofer och krig. TrT har använts framgångsrikt och utvärderats vetenskapligt i ett antal låginkomstländer för traumadrabbade.

Traumastödet är en gruppintervention med tio gruppträffar för vuxna personer med måttliga traumasymtom.

Syftet är att ge stöd och verktyg för att hantera traumasymtom med inslag av andra svårigheter, såsom depression och ångest, som är vanligt hos personer med traumatiska upplevelser.

Hjälpte informationen på sidan dig?