Traumamedveten omsorg- hjälp för barn som har varit med om traumatiska händelser

Främjande eller förebyggandeInsatser vid lindrig till medelsvår psykisk ohälsa

Traumamedveten omsorg är ett förhållningssätt med utgångspunkten att alla vuxna har möjlighet att hjälpa ett barn att återhämta sig efter ett trauma. I barnets vardagsmiljö är trygga och positiva relationer till viktiga vuxna avgörande.

På Rädda Barnens hemsida finns mer information om traumamedveten omsorg och om hur alla kan bli trygga vuxna för barn och unga som har upplevt traumatiska händelser. 

Hjälpte informationen på sidan dig?