Tidiga insatser för nyanlända barn, unga och föräldrar i Norden – evidens och lovande arbetssätt

Främjande eller förebyggande

Rapport som beskriver och analyserar insatser som främjar nyanlända barns, ungas och föräldrars delaktighet och integration i det nya hemlandet. Publicerad 2020.

Hjälpte informationen på sidan dig?