Självhjälp för stress och trauma – praktisk första hjälpen för flyktingar från konfliktområden

Appen ”Self Help for Trauma” finns nu tillgänglig på 33 olika språk.

Att fly från krig och komma till ett nytt land är traumatiska och livsomvälvande upplevelser. Att inte kunna språket, kulturen och traditioner. Att sakna socialt stöd från familj och vänner. Att bära med sig rädslor och emotionell stress.

Symptom på stress kan vara:

 • Huvudvärk
 • Mardrömmar
 • Ångest/panik/oro
 • Tarmbesvär
 • Kroniska smärtor
 • Hjärtklappning
 • Nedstämdhet
 • Svårt att somna
 • Lätt att ”hoppa till” vid ljud
 • Svårt att minnas
 • Svårt att lära sig nya saker (SFI)
 • Sängvätning
 • Aggression
 • En känsla av att vara ”i en bubbla”.

Trots att man ha kommit till en säker miljö kan symptomen fortsätta. Yttre säkerhet och lugn är inte samma som inre säkerhet och lugn. Ibland kallas detta Freds-sjukan.

Forskning visar att människor som upplever emotionell stress är hjälpta av allt som bidrar till avslappning. Chefsöverläkare Hans-Peter Søndergaard skriver på Kris och Traumacentrums hemsida att tidiga insatser, bland annat i form av stressavlastning, kan minska symptom och skapa förutsättningar för så kallad spontanläkning.

En metod för självreglering kallas tapping – att med två fingrar knacka på några punkter på kroppen för att stimulera det sympatiska nervsystemet. Många som i sitt arbete möter ensamkommande och nyanlända med trauman använder metoden som ett sätt att samlas för en gemensam aktivitet samt för att sprida kunskap om stress och symptom.

Filmen vi länkar till är en instruktion till metoden. Du kan visa den för en hel grupp genom din dator eller telefon. Det tar ofta mindre än en halvtimme och har visat sig vara väldigt uppskattat. Under vårt arbete i Rwanda och Kongo har 100.000 personer lärt sig att använda metoden. Alla kan göra det. En förälder. En vän.

Nawwar från Syrien berättar om tekniken: https://youtu.be/t2hrRzFDRVg (arabiskt tal, engelsk text).

”Hej, mitt namn är Nawwar. Jag bodde under krigstillstånd under fyra år innan jag flyttade till Sverige. Jag var traumatiserad de första månaderna och jag hade både mardrömmar och problem att somna. Det var av en slump som jag mötte en av dem som lärde mig den här tekniken (TTT) och jag lärde mig den väl. Den har hjälpt mig minska mardrömmarna och sömnsvårigheterna och jag använder den för att må bättre. Jag försöker hjälpa till att sprida den här metoden nu.”

”Hey my name is Nawwar. I lived in under war conditions for four years, then I moved to Sweden, I was traumatized in the first months and I had many nightmares and sleeping troubles. It was a coincidence that I met one of the people who has learned the technique (TTT) and I learned it as well. It really helped me with reducing the nightmares and sleep disorders and I use it to feel better, I am trying to help spreading this method now.”

Salih från Eritrea berättar om tekniken: https://www.youtube.com/watch?v=L_UBhxuhBQA (tigrinja, ej textad)

Frivilligorganisationen Peaceful Heart Network arbetar sedan 2007 med första hjälpen för krigstrauma. Vi har producerat filmen tillsammans med reklambyrån Your Majesty Co. i Los Angeles och New York, under ledning av svensk-kurdiska Nina Amjadi – som själv kommit till Sverige som flykting. Målet är att sprida fri hjälp över alla språk- och kulturgränser.

Mer information på hemsidan: www.selfhelpfortrauma.org
Direktlänk till filmen: https://vimeo.com/142566005
Nedladdning från YouTube: https://youtu.be/Od5ql7hNP4w

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss:

Gunilla Hamne
gunillahamne@gmail.com
070-4916654

Ulf Sandström
u.sandstrom@gmail.com
0704-888418

www.peacefulheart.se

 

In English:

Self Help for Stress & Trauma in 33 languages

Stress and traumatic experiences can produce many symptoms. It can take time to heal completely, however, many symptoms can be resolved with the Trauma Tapping Technique (TTT) and similar self-help.

Trauma Tapping Technique (TTT) takes 10 minutes to do and has proven helpful in calming emotional responses to stress and traumatic experiences for over 100.000 people in 20 countries. It is a First Aid technique, which means everybody can do it, and it is not intended to replace professional help.

Tapping techniques belong to a field called Energy Psychology which includes Thought Field Therapy (TFT), Emotional Freedom Technique (EFT) and Tapas Acupressure Technique (TAT). TTT is specifically designed as an efficient and scalable non-verbal First Aid.

LANGUAGES: Albanian, Arabic, Chinese, Danish, Dari, Dutch, English, Farsi/Persian, Finnish, French, German, Greek, Hindi, Japanese, Kinyarwanda, Kurdish/Sorani, Lingala, Maori, Nepali, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbo-Croatian, Slovenian, Somali, Spanish, Swahili, Swedish, Tigrinya, Turkish, Ukrainian.

www.selfhelpfortrauma.org

info@peacefulheart.se

Affischer

Hjälpte informationen på sidan dig?