Samhällsorientering för nyanlända

Främjande eller förebyggande

Information om Sverige är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända. För dig som arbetar med samhällsorientering för nyanlända flyktingar inom etableringsuppdraget finns ”Boken om Sverige” som innehåller information om bland annat hur det kan vara att komma till och bo i Sverige, om individens rättigheter och skyldigheter samt att vårda sin hälsa i Sverige.

Hjälpte informationen på sidan dig?