SAHA – Stress och Hälsoråd

Insatser vid lindrig till medelsvår psykisk ohälsa

SAHA är ett webbstöd för den som upplever stressreaktioner på grund av svåra händelser eller stora livsomställningar, som på egen hand vill försöka förbättra sitt mående.

Materialet består av enklare texter med kunskap, råd och övningar kring lindriga problem med nedstämdhet, ångest, sömn, stress, ältande och oro, svåra känslor eller smärtsamma och svåra minnen. Innehållet finns i språk- och kulturanpassade versioner, i nuläget på svenska, engelska och arabiska.

Detta är inte sjukvård eller ersättning för sjukvård, det är information och råd för den som har mildare problem och vill försöka må bättre på egen hand. Materialet baseras på principerna för KBT och lämpar sig för åldern 16 år och uppåt.

Det är kostnadsfritt att skapa en profil och att använda materialet. Materialet är för närvarande i en utvärderingsfas.

Webbstödet är framtaget av Linköpings Universitet i samarbete med Uppdrag Psykisk Hälsa inom SKR. För mer information, läs gärna doktorsavhandlingen ”Internet-based treatment of depression and anxiety among migrants and refugees in Sweden” av Tomas Lindegaard, se länk nedan.

Affischer

Hjälpte informationen på sidan dig?