Rapport: Hög vårdkonsumtion bland invånare med flyktingbakgrund

Främjande eller förebyggandeInsatser vid lindrig till medelsvår psykisk ohälsaInsatser vid medelsvår till svår psykisk ohälsa

Ny rapport visar att det finns stora skillnader i hälsa hos invånare med och utan flyktingbakgrund. Skillnaderna ökar efter tid i landet framför allt i yngre medelåldern.

Rapporten ”Invånare med respektive utan flyktingbakgrund i Västra Götaland – jämförelse av vårdkonsumtion, diagnosförekomst samt utveckling över tid” publiceras av Västra Götalandsregionen, Koncernkontoret. Rapporten har tagits fram för att bedöma behov av hälso- och sjukvård respektive tandvård hos invånare med flyktingbakgrund.

Rapporten visar bland annat att invånare med flyktingbakgrund har betydligt högre förekomst av högt blodtryck och diabetes som dessutom debuterar i yngre åldrar. Skillnaderna ökar efter antal år i landet och framför allt i yngre medelåldern. Invånare med flyktingbakgrund söker generellt sett mer somatisk vård jämfört med övriga invånare, sannolikt på grund av en högre sjuklighet i gruppen. Samtidigt visar rapporten att ensamkommande barn med flyktingbakgrund söker mer psykiatrisk vård jämfört med andra barn och att diagnosen PTSD nästan är 30 gånger vanligare hos dessa barn.

I en tidigare rapport om ”Asylsökandes hälso- och sjukvårdskonsumtion i Västra Götaland” framkom att asylsökande sannolikt inte får den vård de behöver.

Rapporten om invånare med flyktingbakgrund baseras på 50.000 folkbokförda personer mellan 0 och 69 år i Västra Götaland som tidigare varit asylsökande. Data är hämtade från vårddatabasen Vega, Akutdatabasen och Statistiska Centralbyrån.

Hjälpte informationen på sidan dig?