Prata sex och relationer med ensamkommande

Främjande eller förebyggande

Nu finns ett nytt material från RFSU i Göteborg som gör det lättare för personal som träffar ensamkommande barn och unga att leda samtal om sex och relationer.

Metodmaterialet består av övningar som kan skapa avslappnade och tillåtande samtal i mindre grupper där deltagandet är frivilligt och information om sexualitet ges genom samtal snarare än formell undervisning.

Materialet ”Prata sex och relationer” består av en metodhandledning med sju metoder på olika teman. Till övningarna hör faktarutor med den grundläggande kunskap som behövs för att kunna leda samtalet och svara på de frågor som brukar dyka upp.

I slutet av övningarna finns tips på vad man kan tänka på eller säga för att göra samtalet relevant och meningsfullt för så många deltagare som möjligt oavsett exempelvis kön, sexualitet och bakgrund.

Hjälpte informationen på sidan dig?