PID – preventiva insatser mot droger

Främjande eller förebyggande

PID är ett projekt som har drivits av Malmö Stad med finansiering från Länsstyrelsen Skåne. PID pågick 2015-2016 och startade utifrån ett behov av att öka kompetensen kring missbruk för de som i sitt arbete möter ensamkommande barn och unga.

Målet med PID är att ge ökad kompetens kring att förebygga missbruk, upptäcka missbruk och att hantera missbruk på ett sätt som är hjälpsamt för ensamkommande barn.

Arbetet i PID resulterade i en handbok. Här finns erfarenheter och kunskaper från projektet samlat. Tanken är att alla som möter ensamkommande barn och unga ska kunna använda  handboken som  stöd i sitt arbete.

Som ett komplement till handboken finns också en film. Mycket av informationen som återges i filmen går att läsa vidare kring i handboken. I utbildningsfilmen finns också ett avsnitt kring olika drogers kännetecken och skadeverkningar som inte återges i handboken.

Hjälpte informationen på sidan dig?