Origo Stockholms Län Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

Främjande eller förebyggandeInsatser vid lindrig till medelsvår psykisk ohälsa

Origo är ett resurscentrum där flera myndigheter arbetar för att den ungas behov ska sättas i fokus i arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck i Stockholmsområdet. Origo ger stöd till ungdomar och vuxna som möter unga med hedersrelaterad problematik.

Kontakt:

För ungdomar 020-25 30 00

För yrkesverksamma 08-508 251 20

 

Hjälpte informationen på sidan dig?