Operation asyl – förbättrad tandvård för asylsökande i Värmland

Främjande eller förebyggande

Med allt fler asylsökande i länet behövde folktandvården bättre strukturera tandvårdsbesöken. Under slutet av 2015 initierades därför Operation asyl som i nuläget består av ett screeningteam, ett profylaxteam och två informationsteam.

Screeningteamen prioriterar alla barns vårdbehov på en skala ett till tre. Därmed vet klinikerna vilka barn som omgående behöver tandvård, och vilka som kan vänta lite längre. Informationsteamen håller föredrag för större grupper vuxna om hur svensk tandvård fungerar, ger kostråd och står för tandborstinstruktioner. Profylaxteamen står för individuell rådgivning, tandborstning och fluorlackning på de screenade barnen.

Alla team besöker samtliga länets asylboenden och bemannas av fyra pensionerade tandläkare, två pensionerade tandsköterskor och en redan yrkesverksamma tandhygienist inom folktandvården.

I skrivande stund har nästan samtliga 3880 asylsökande barn i länet fått en första förebyggande munhälsokontroll och informationsteamen har nu besökt de flesta större boendena. Nu inleds nästa fas med i projektet med besök till de ensamkommande flyktingbarnen.

Hjälpte informationen på sidan dig?