Handlingsplan för att motverka hedersrelaterat förtryck och våld på gymnasiesärskolan

Insatser vid lindrig till medelsvår psykisk ohälsa

”Trippelt utsatt” är ett metodstöd för att utveckla en handlingsplan för att motverka hedersrelaterat förtryck och våld på gymnasiesärskolan.

Metodstödet kan även användas för skolor som inte är särskolor.

Metodstödets första del syftar till att ge en grundläggande bakgrund till hedersrelaterat förtryck och våld och intellektuell funktionsnedsättning. Därefter följer ett avsnitt med tips och konkreta förslag för hur arbetsgången kan se ut när verksamheten tar fram en handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck och våld.

Metodstödets sista del tar upp vilka rubriker som kan vara med i en handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck och våld där rubrikerna; Förebyggande arbete – Före, Direkta åtgärder – Under samt Uppföljning – Efter lyfts särskilt.

Hjälpte informationen på sidan dig?