Metodhandbok för stöd till ensamkommande unga

Metodhandboken ”En viktig bok om omsorg” är till för dig som stöder ensamkommande unga. Du kan ladda ner hela metodhandboken i digitalt format eller beställa hem den i bokform.

Materialet riktar sig till yrkesverksamma som arbetar med ensamkommande unga med psykisk ohälsa och är tänkt att användas som en erfaren arbetskollega.

I metodhandboken kan du slå upp specifika frågor eller få stöd när de egna metoderna och arbetssätten upplevs otillräckliga eller inte anpassade för den utsatta situation många ensamkommande unga befinner sig i.

Att fly ensam och ung innebär många påfrestningar. Många ensamkommande unga påverkas även negativt av svåra omständigheter i Sverige, inte minst den långa väntan under asylprocessen. Vi vet att många lider av psykisk ohälsa till följd av dessa livsvillkor. Att erbjuda omsorg och behandlingsinterventioner som är anpassade till denna målgrupps specifika livssituation är därför viktigt.

Boken baseras på aktuell forskning, yrkesverksammas erfarenheter och ensamkommande ungas behov och upplevelser.

Det finns nu också en kostnadsfri webbutbildning baserad på boken. Utbildningen är öppen för alla och tar ca två timmar att genomföra.

Hjälpte informationen på sidan dig?