Hitta Rätt! Ett material för arbete med ensamkommande barn

Främjande eller förebyggande

Ett material för dig som är boendepersonal eller socialsekreterare och jobbar med ensamkommande ungdomar? Det heter Hitta rätt.

​Hitta rätt-materialet består av en pärm, en handledning och en webbutbildning.

Pärmen innehåller ungefär 100 arbetsblad uppdelade på sex områden utifrån socialtjänstens system BBIC – hälsa, utbildning, identitet och utveckling, familj och relationer, socialt samspel och klara sig själv. Handledningen är ett stöd för dig som handledare så att du kan jobba tillsammans med ungdomarna med Hitta rätt.

Webbutbildningen innehåller information om vad Hitta rätt är och hur du kan arbeta med det tillsammans med ungdomarna. Den innehåller även en fördjupande del om hur du kan utbilda dina kollegor i Hitta rätt så att ni får ett gemensamt arbetssätt.

Hjälpte informationen på sidan dig?