Manual för psykosocialt stöd till asylsökande

Främjande eller förebyggande

Den här manualen ger en praktisk översikt av Läkare Utan Gränsers interventionsmodell för psykosocialt stöd, som implementerades i ett projekt för asylsökande i Sverige mellan augusti 2016 och augusti 2017.

Modellen bygger på Läkare Utan Gränsers långa erfarenhet av insatser för flyktingars, migranters och asylsökandes psykiska hälsa världen över, men har anpassats till en svensk kontext och vävts samman med kunskap och verktyg från andra relevanta aktörer.

Modellen har ett preventivt fokus och är inriktad på asylsökandes förmåga till återhämtning och att klara av påfrestningar. Den grundläggande principen är att psykosocialt stöd i ett tidigt skede kan förbättra individens psykiska välmående och förhindra att psykisk ohälsa förvärras. För att åstadkomma detta innehåller modellen en rad olika typer av kompletterande stöd, som screening av psykisk ohälsa, individuella stödsamtal, gruppstöd samt psykosociala aktiviteter.

Hjälpte informationen på sidan dig?