Manual för psykoedukation i primärvården för patienter med traumarelaterade tillstånd

Främjande eller förebyggande

Manual (med tillhörande dokument) för att genomföra psykoedukativa (stabiliserande) grupper för nyanlända barn och ungdomar inom första linjen verksamheterna i Region Skåne.

Beskrivning:
Manualen och tillhörande dokument riktar sig till personal inom primärvården. Insatsens målgrupp är nyanlända barn och ungdomar med traumarelaterade tillstånd i behov av stöd från första linjen. Insatsen består av gruppträffar som genomförs vid tre tillfällen. Har barnen föräldrar här erbjuds föräldrar att vara med. När det gäller ensamkommande barn erbjuds boendestödjare eller god man att vara med. Manualen är självinstruerande och innehåller utöver manual även powerpointmaterial och övningar att använda med grupperna.

Avsändare:
Manualen för psykoedukation och tillhörande material är framtagen och utarbetat av Team för krigs- och tortyrskadade inom BUPs organisation i Region Skåne.

Hjälpte informationen på sidan dig?