Kunskapsläget kring psykisk hälsa hos flyktingar

Främjande eller förebyggandeInsatser vid lindrig till medelsvår psykisk ohälsaInsatser vid medelsvår till svår psykisk ohälsa

En webbutbildning bestående av en föreläsning i tre olika delar, inspelad i december 2016.

Föreläsare är Anna-Clara Hollander, Med dr., leg psykolog, postdoktor vid Institutionen för Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet.

Samlad längd: 40 minuter

Del 1: Om de olika begreppen flykting, asylsökande, nyanländ, invandrare, migrant och utrikesfödd; om hälsans sociala bestämningsfaktorer, om den sociala gradienten. Vad påverkar psykisk ohälsa hos utrikesfödda? Längd: 11 min 15 sek

Del 2: Om epidemiologi och ”the healthy migrant effect”. Hur mår utrikesfödda i Sverige och deras barn psykiskt? Om att migration är en riskfaktor för icke-affektiva-psykoser. Om suicid bland asylsökande och flyktingar. Längd: 17 min 31 sek

Del 3: Vem får vård? Om de asylsökandes hälsa, om hälsoundersökningar och om självmedicinering. Om sambandet mellan hälsa och etablering. På slutet av denna film kommer också en sammanfattning av webbutbildningens tre olika delar. Längd: 11 min 21 sek

Hjälpte informationen på sidan dig?