Kultur- och språkanpassad hälsoinformation

Främjande eller förebyggande

Kan spridas via tryckta kanaler som affischer, digitalt via filmer eller via hälsoinformationsträffar.

Syfte

Hälsoinformation syftar till att öka kunskapen om svensk hälso- och sjukvård och tandvård hos asylsökande och nyanlända.

Användare

  • Landstingens informationsavdelningar
  • Landstingens asyl- och flyktingverksamheter
  • Idéburna organisationer som arbetar med att sprida samhällsinformation

Innehåll

Innehåller information om svensk hälso- och sjukvård:

  • Information om hur man söker vård
  • Landstingets skyldigheter och asylsökandes rättigheter till vård
  • Information om hälsoundersökning

Praktiskt genomförande

Material anpassas till lokal kontext och grafisk profil med tillägg av information gällande kontaktvägar och gällande kostnader. Kommunikationsstrategi utvecklas och genomförs i lämpliga kanaler. Informationen kan spridas genom tryckta kanaler som affischer med symbolbaserad information på boenden, idéburna organisationer och öppna mötesplatser. Informationen kan spridas aktivt genom anordnande av hälsoinformationsträffar. Filmerna kan spridas via digitala plattformar.

Hjälpte informationen på sidan dig?