Kultur- och språkanpassad hälsoinformation

Främjande eller förebyggande

Kan spridas via tryckta kanaler som affischer, digitalt via filmer eller via hälsoinformationsträffar.

Syfte
Hälsoinformation syftar till att öka kunskapen om svensk hälso- och sjukvård och tandvård hos asylsökande och nyanlända

Användare
Landstingens informationsavdelningar
Landstingens asyl- och flyktingverksamheter
Idéburna organisationer som arbetar med att sprida samhällsinformation

Innehåll
Innehåller information om svensk hälso- och sjukvård:

Information om hur man söker vård
– Landstingets skyldigheter och asylsökandes rättigheter till vård
– Information om hälsoundersökning
– Informationen kan spridas genom tryckta kanaler som affischer med symbolbaserad information på boenden, idéburna organisationer och öppna mötesplatser
– Information sprids aktivt genom anordnande av hälsoinformationsträffar
– Information sprids via digitala kanaler i form av filmer

Praktiskt genomförande
– Material anpassas till lokal kontext och grafisk profil med tillägg av information gällande kontaktvägar och gällande kostnader. Kommunikationsstrategi utvecklas och genomförs i ovan föreskrivna kanaler

Hjälpte informationen på sidan dig?