Kompetensutveckling för personal som gör hälsoundersökningar

Främjande eller förebyggande

Kompetensutvecklingsprogrammet kring hälsoundersökningar är utvecklat för vårdpersonal som genomför hälsoundersökningar för nyanlända.

Beskrivning
Kompetensutvecklingsprogrammet består av fem webbseminarier för vårdpersonal som utför hälsoundersökningar med nyanlända. Gällande psykisk hälsa är temat ”Att uppmärksamma psykisk ohälsa under en hälsoundersökning” särskilt relevant. Seminariet ger en kort översikt över kunskapsunderlaget gällande psykisk ohälsa hos migranter samt konkreta tips och patientfall för hur man kan samtala kring psykisk ohälsa och uppmärksamma trauma i samband med hälsosamtalet.

Avsändare
Kompetensutvecklingsprogrammet kring hälsoundersökningar är utvecklat av Adlongruppen (Landstinget Blekinge, Region Halland, Landstinget i Kalmar län, Landstinget Kronoberg, Region Jönköpings län, Landstinget Sörmland, Örebro läns landsting och Landstinget i Östergötland). Utbildningsmaterialet finns tillgängligt online och kan användas kostnadsfritt av alla landsting.

Hjälpte informationen på sidan dig?