Kommunikationsstöd för samtal med personer som varit med om flyktsituation

Främjande eller förebyggande

Kommunikationsstödet är ett bildbaserat material som kan användas för att underlätta kommunikation kring flyktsituationen eller vardagsituationer med barn och vuxna som varit med om en flyktsituation.

Beskrivning
I mötet mellan människor som talar olika språk och kommer från olika kulturer uppstår ofta kommunikationssvårigheter. Detta beror dels på att man inte har ett gemensamt språk men också på att det kan vara svårt att sätta ord på vissa upplevelser. Det bildbaserade materialet består av 35 bilder med stödord på svenska, engelska och arabiska. Materialet är tänkt att användas i samtal med personer som flytt från svåra omständigheter. Bildstödet finns i två delar; en del för samtal kring flyktingupplevelsen och en del för samtal om vardagen. Materialet kan användas med både barn och vuxna.

Avsändare
Materialet är utvecklat av projektet Kom-Hit som är ett samarbete mellan DART (kommunikations– och dataresurscenter som tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg), olika enheter inom barnsjukvård och tandvård i Västra Götalandsregionen samt Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) i Lerum, Distriktsorganisationen för döva och hörselskadade barn samt barn med språkstörning i västra Sverige (DHB Västra) och Autism- och Aspergerföreningen i Göteborg och Södra Bohuslän.

Hjälpte informationen på sidan dig?