KomHIT Flykting

Främjande eller förebyggande

Projektet tar fram kommunikationsstöd att använda inom hälso- och sjukvård samt tandvård tillsammans med människor på flykt.

Tio vård- och tandvårdsverksamheter deltar i projektet genom att kartlägga kommunikationsbehov i förhållande till olika aktiviteter och processer inom respektive verksamhet.

Informations- och kommunikationsstödjande material och exempel på dess användning kommer att finnas fritt tillgängligt och nedladdningsbart på webben. En tillfällig resurs används i nuläget: www.kom-hit.se/flykting

Hjälpte informationen på sidan dig?