Introduktionsutbildning för specialistpsykiatrin

Insatser vid lindrig till medelsvår psykisk ohälsa

Introduktionen riktar sig till personal inom psykiatrin och syftar till att öka den grundläggande kunskapen om asylsökande och nyanländas behov. Introduktionen beskriver vilka utmaningar som mötet kan innebära, inklusive kulturella aspekter av symtom och beskrivningar av besvär. Utbildningen ger även tips på metodstöd att använda i mötet med de asylsökande och nyanlända.

Syfte Att öka den grundläggande kunskapen om asylsökande och nyanländas behov samt att inspirera till mer kunskap

Användare Introduktionen riktar sig till läkare och övrig personal inom specialistverksamheten som i sitt arbete möter nyanlända eller asylsökande

Innehåll

  • Beskrivning av asylprocessen
  • Beskrivning av vilka utmaningar som mötet med patienter kan innebära, inklusive att symtom och beskrivningar av besvär kan uttryckas på olika sätt beroende på kulturell bakgrund
  • Tips på stödmaterial att använda i mötet med patienter
  • Praktiskt genomförande
  • Powerpoint och film för en överblick över kunskapsläget
  • Filmen kan användas som en kort introduktion på läkarmöten eller arbetsmöten för att personalen ska få en gemensam baskunskap
  • Filmen och/eller pdf-filen kan användas som start på gemensam diskussion och erfarenhetsutbyte
  • Materialet kan användas för att i efterhand hitta skalor eller informationsmaterial till patienterna på olika språk
  • Materialet kan användas som introduktion till ytterligare studier inom området, då det innehåller länkar och litteraturtips

Hjälpte informationen på sidan dig?