Intervjumanual för psykiatrisk diagnostik i mångkulturella vårdmiljöer


Insatser vid medelsvår till svår psykisk ohälsa

Transkulturellt centrum i Stockholm har tagit fram en intervjumanual som kan användas för psykiatrisk diagnostik i mångkulturella vårdmiljöer. Manualen utgår från kulturformuleringen i DSM-IV och syftar till att stödja vårdpersonal i att utforska den enskilde patientens perspektiv på sjukdom och besvär utifrån hans eller hennes sociala och kulturella sammanhang.

Hjälpte informationen på sidan dig?