Interaktivt webbverktyg för att identifiera personer med särskilda behov i asylprocessen

Främjande eller förebyggande

EUs stödkontor för asylfrågor, EASO, har tagit fram ett interaktivt webbverktyg för att i asylprocessen identifiera personer med särskilda behov på grund av till exempel funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa, erfarenhet av våld, tortyr, eller människohandel. Migrationsverkets personal använder verktyget, som finns fritt och tillgängligt.

Hjälpte informationen på sidan dig?