Informationsmaterial om Hälsa i Sverige inom Västra Götalandsregionen

Främjande eller förebyggandeInsatser vid lindrig till medelsvår psykisk ohälsa

Med utgångspunkt i det nationella projektet ”Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända” arbetar Västra Götalandsregionen i ett eget motsvarande projekt för att sprida kunskapslyftet regionalt.

Målet är att stärka asylsökande och nyanländas egna resurser till att fungera i samhället och uppmuntra dem till att söka vård på adekvat nivå för sin problematik. Vidare ska personal inom VGR som arbetar med och för målgruppen ha rätt kompetens inom aktuella områden för att möta målgruppens behov.
Initiala aktiviteter är kultur- och språkanpassad Hälsoinformation för alla i målgruppen samt Hälsostöd i grupp för de som vill.

Ett urval av de talarstöd som tagits fram inom Västra Götalandsregionen finns här att ta del av för andra regioner. Kontakta gärna Monique Danielsson för mer information.

Hjälpte informationen på sidan dig?