Informationsmaterial om att möte barn som varit på flykt

Främjande eller förebyggande

Rädda barnen har tagit fram informationsmaterial om hur man ska bemöta barn med svåra upplevelser. Här hittar du länk till en film från Rädda Barnen om hur du kan bemöta barn som varit på flykt, PDF-filer med checklistor för ett bra mottagande av barn som placeras i familj eller ensamkommande barn samt en vägledning från Rädda barnen om papperslösa barn och regelverket.

Hjälpte informationen på sidan dig?