Informationsmaterial för hälsoundersökning av nyanlända barn

Främjande eller förebyggande

Rikshandboken Barnhälsovård har utvecklat informationsmaterialet ”Hälsoundersökning av nyanlända flyktingbarn” för genomförande av hälsoundersökningar hos nyanlända barn, inklusive en mall för anamnes.

Hjälpte informationen på sidan dig?