Information till vuxna som tar hand om barn under och efter flykt

Främjande eller förebyggande

Ett informationsblad riktat till vuxna eller föräldrar som har hand om barn under eller efter flykt (tillgänglig på svenska, arabiska och sorani).

Beskrivning
Barn som är med om en flyktsituation kan påverkas på olika sätt och symtom på psykisk ohälsa och stress hos barnet kan ta olika uttryck. Informationsbladet är riktar till vuxna i barnets närhet och består av kortfattad handfast information och tips kring hur flyktsituationen påverkar vuxna och barns psykosociala situation. Fokus i materialet är hur psykosociala symtom kan ta sig uttryck hos barnet och tips på rutiner och strategier för att skapa trygghet och hantera situationen. Materialet finns just nu på svenska, arabiska och sorani.

Avsändare Materialet är utvecklat av University och Manchester utifrån diskussioner med flyktingar från Syrien. Översättning till svenska har genomförts av Anna Sarkadi och Karin Fengström vid Uppsala universitet. Materialet finns tillgängligt online via Rikshandbok Barnhälsovård.

Hjälpte informationen på sidan dig?