Information till personal om ensamkommande ungdomar

Främjande eller förebyggande

Hitta rätt – Ett material från Information Sverige för dig som är boendepersonal eller socialsekreterare och jobbar med ensamkommande ungdomar. Materialet består av en pärm, en handledning och webbutbildning om man arbetar kring ämnen som hälsa, utbildning, identitet och utveckling, familj och relationer, socialt samspel och klara sig själv.

Hjälpte informationen på sidan dig?