Information på arabiska och svenska om autism, utvecklingsstörning och PTSD

Insatser vid lindrig till medelsvår psykisk ohälsa

SKL International har tagit fram broschyrer på arabiska och svenska om barn med:

  • Autism
  • Utvecklingsstörning
  • Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD

Hjälpte informationen på sidan dig?