information om våld i nära relationer och tvångsäktenskap på flera olika språk

Främjande eller förebyggande

Genom Länsstyrelsernas informationstjänst Infogeneratorn kan du som arbetar med våldsutsatta få fram korrekt information om rättigheter, stöd och skydd inom fler områden och på flera olika språk. Informationen kan sen användas på en hemsida eller i mötet med en utsatt person.

Infogeneratorn är ett arbetsverktyg som ger alla som arbetar med våld i nära relationer möjlighet att ge korrekt information på 24 olika språk.

Tjänsten består av en webbplats där du som användare väljer inom vilket sakområde du vill ha information, till vilken målgrupp och på vilket språk. Du kan också anpassa innehållet utifrån vilka insatser just din verksamhet erbjuder. Informationen kommer sedan ut som PDF eller som html så den går att använda på olika sätt, till exempel delas ut direkt till en klient eller publiceras på en hemsida.

Inom följande sakområden kan du få information på flera olika språk:

  • Våld i nära relationer
  • Tvångsäktenskap
  • Föräldraskapsstöd
  • Människohandel
  • Prostitution
  • Könsstympning

Hjälpte informationen på sidan dig?