Information om tandvård i Sverige när man kommer från ett annat land

Främjande eller förebyggande

Webbsajten 1177 innehåller information på många språk om vilken tandvård du kan få i Sverige om man kommer från ett annat land, och vad det kostar. Personer som söker asyl i Sverige har rätt till akut tandvård i landstingets regi. Det är i regel hos folktandvården man kan få vården och det är tandläkaren som avgör om de besvär man har är akuta. Det kan till exempel handla om att behandla en inflammation i en tand. Asylsökande barn och ungdomar under 18 år får tandvård på samma villkor som andra barn och ungdomar i Sverige, det vill säga utan att behöva betala för den. Vuxna asylsökande får betala för akut tandvård hos tandläkaren eller tandhygienisten. Avgiften är 50 kronor för varje besök. För att få tandvård för 50 kronor per besök ska alla asylsökande kunna visa upp ett kort som Migrationsverket delar ut, ett så kallat LMA-kort. LMA betyder lagen om mottagande av asylsökande och kortet är en tillfällig identitetshandling som gäller medan man söker asyl. Papperslösa flyktingar som har gömt sig för att inte bli avvisade från Sverige, till exempel personer som fått avslag på sin asylansökan, har rätt till akut tandvård. Man betalar då 50 kronor för varje besök. Barn och ungdomar under 18 år, som har gömt sig, ska kunna få tandvård som andra barn och ungdomar i Sverige, det vill säga utan att betala för den.

Hjälpte informationen på sidan dig?