Information om sexuell hälsa för nyanlända hbtq-personer

Främjande eller förebyggande

RFSL har tagit fram en broschyr för nyanlända hbtq-personer om sexuell hälsa, säkrare sex och vilka rättigheter man har som hbtq-person i Sverige.

Broschyren finns tillgänglig på svenska och engelska och kommer att distribueras genom RFSLs avdelningar runt om i landet och nätverket Newcomers för nyanlända hbtq-personer. Det går att ladda ner broschyren som pdf.

Hjälpte informationen på sidan dig?