Information om rätt till vård för papperslösa

Främjande eller förebyggande

Från och med den 1 juli 2013 har papperslösa migranter laglig rätt till viss subventionerad hälso- och sjukvård.

Röda Korset har tagit fram en broschyr på olika språk som informerar om rätten till sjukvård för papperslösa.

Röda Korset har också tagit fram en broschyr på olika språk som informerar om rätten till skola för papperslösa barn och ungdomar, dessa broschyrer hittar du på samma sida.

Informationen finns på:

  • Albanska
  • Arabiska
  • Bosniska, kroatiska, serbiska
  • Engelska
  • Farsi
  • Mongoliska
  • Ryska
  • Spanska
  • Svenska

Röda Korset har också i samarbete med Uppdrag Psykisk Hälsa inom SKL tagit fram en informationsfilm för personal om papperslösas rätt till vård.

Hjälpte informationen på sidan dig?