Stödchatt och information om hedersrelaterat förtryck och våld

Främjande eller förebyggande

Webbsida på elva språk med information om vart du kan vända dig för att få hjälp om du känner att du inte får bestämma om ditt liv och dina relationer. Här finns även information om rättigheter och skolmaterial om hedersproblematik. Webbsidan har tagits fram av Rädda Barnen i samarbete med länsstyrelsen i Östergötland.

Kärleken är fri är en stödchatt för unga utsatta för hedersrelaterad problematik där man kan vara anonym.

Hjälpte informationen på sidan dig?